De SDE++ subsidie en alles wat daarbij hoort

De SDE++ subsidie betekend ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profit organisaties die investeren in energieproductieprojecten of  CO2-reducerende technologieën. Deze subsidie wordt gegeven, met doel dat de uitstoot van broeikasgassen minder wordt en een bijdrage leveren aan emissiereductiedoelstelling. Is dit precies waarmee jij aan het werk bent? Dan kan jij wel eens recht hebben op deze subsidie. Wij vertellen je er graag meer over.

Subsidie aanvragen

Om de SDE++ aan te vragen ben je constant met andere subsidieaanvragers in competitie. De SDE++ subsidieert alleen de ‘onrendabele top’. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die u ontvangt

Het subsidiebudget wordt in fases opengesteld. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂ indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling van de SDE++ heeft u de mogelijk om uw project in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek.

Het traject van de subsidie
Als je de SDE subsidie wilt aanvragen moet je eerst een proces doorlopen. Stap 1 is het aanvragen van je EH herkening. Eherkenning is een soort van DigiD voor bedrijven, je logt op deze manier veilig in bij verschillende overheidsinstanties. Let wel op dat je Eherkenning Niveau 1 moet hebben. Stuur daarna verschillende bijlagen mee, zoals benodigde vergunningen en een haalbaarheidsstudie. Als je dat gedaan hebt kan je aanvraag aanvragen. Dit kan al voordat de subsidie opengaat, je kan je aanvraag namelijk tussentijds opslaan. Hierdoor kan je stapsgewijs makkelijk door de stappen heen.

Jouw project haalbaarheid

Een vereiste is dat je moet aantonen of jouw project haalbaar is, dus wellicht moet je hier een haalbaarheidsstudie voor doen. Dit kun je als bijlage toevoegen, net als de rest van de formulieren. Met deze bijlage geef je aan de hand van een  onderbouwing aan hoe haalbaar jouw project is. De haalbaarheidsstudie is verplicht vanaf een vermogen van 0,5 MW of 500 kWp.